Interiérové vybavenie a elektrospotrebiče pre projekty deinšitucionalizácie detských domov

Obstarávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Víťaz
DREMONT,spol. s r.o.
Hodnota
747 500 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je dodanie tovarov potrebných pre implementáciu projektov zabezpečujúcich deinštitucionalizáciu detských domovov a to konkrétne:a) Interiérové vybavenie,b) Elektrospotrebičea to podľa rozsahu, špecifikácii a podmienok uvedených v súťažných podkladoch a ich prílohe.Ide o dodanie tovarov do samostatných stavebných objektov pri týchto detských domovoch:a) Šarišské Michaľany,b) Remetské Hámre,c) Veľké Kapušany,d) Ružomberok,e) Kremnica,f) Kolárovo.Bližší opis predmetu zákazky je uvedený najmä v časti B.1 a B.3 súťažných podkladov.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky. (39000000)
Kontaktná osoba
Mgr. Tatiana Nohavičková
Tatiana.Nohavickova@upsvr.gov.sk
Telefón
+421220441705
Adresa
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Župné námestie 5-6, 812 67 Bratislava