Neznámy názov

Obstarávateľ
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Hodnota
0 €
Popis zákazky
CPV kód
Projektovanie silnoprúdových sústav. (71323100)
Kontaktná osoba
Ing. Katarína Ftáčniková
katarina.ftacnikova@sepsas.sk
Telefón
+421250692357
Adresa
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
miestnosť č. B 503