Neznámy názov

Obstarávateľ
Mesto Banská Bystrica
Hodnota
0 €
Popis zákazky
CPV kód
Elektrická energia. (09310000)
Kontaktná osoba
Ing. Dušan Tury
dusan.tury@banskabystrica.sk
Telefón
+421484330340
Adresa
Mesto Banská Bystrica
Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 975 39 Banská Bystrica