Dodávka posteľného prádla, operačného prádla, ostatného prádla, pracovných odevov

Obstarávateľ
Univerzitná nemocnica Martin
Hodnota
230 809 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je dodávka posteľného prádla, operačného prádla, ostatného prádla, pracovných odevov pre zamestnancov UNM vrátane dopravy do miesta určenia, obchodnej prirážky, balenia, cla a ostatných odvodov v krajine verejného obstarávateľa vo výške platnej ku dňu zverejnenia Oznámenia o vyhlásení postupu verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Posteľná bielizeň. (39512000)
Kontaktná osoba
Ľudmila Balková, Ing. Monika Klobušická
balkova@unm.sk
Telefón
+421434203126434203597
Adresa
Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2, 036 59 Martin