Zateplenie základnej školy, Školská 58, Nižný Žipov

Obstarávateľ
Obec Nižný Žipov
Hodnota
199 829 €
Popis zákazky
Základná škola pozostáva z dvoch budov. Na budove A budú obvodové steny zateplené kontaktným zatepľovacím systémom s izolantom na báze polystyrénu s prídavkom retardéru horenia hrúbky 140mm. Ostenia, nadpražia a betónové prvky budú zateplené hrúbkou izolantu min. 40mm. Sokel bude zateplený XPS hr.100mm. Jestvujúci strešný plášť bude zateplený izolantom EPS 150 hr.2x120mm. Hydroizolačnú vrstvu bude tvoriť fólia PVC. V kotolni bude vymenené kovové okno za plastové a všetky sklobetónové prvky v budove budú nahradené kombináciou muriva a plastových okien. Budova bude po celom obvode odkopaná a základy budú zaizolované pomocou XPS hr.100mm. Na budove B budú obvodové steny zateplené kontaktným zatepľovacím systémom s izolantom na báze fasádneho polystyrénu s prídavkom retardéru horenia hrúbky 120mm. Ostenia, nadpražia, markízy budú zateplené hrúbkou izolantu min. 40mm. Suterénna časť bude zateplená XPS hr.100mm. Jestvujúci strešný plášť bude zateplený izolantom EPS 150 hr.2x120mm, pričom bude uzavretá vzduchová medzera pôvodne dvojplášťovej strechy. Hydroizolačnú vrstvu bude tvoriť fólia mPVC. V celej budove bude dokončená výmena výplní otvorov - pôvodné drevené okná za plastové a všetky vstupné dvere budú nahradené plastovými.
CPV kód
Stavebné práce na objektoch základných škôl. (45214210)
Kontaktná osoba
Ing. Ján Garbár
obec-niznyzipov@stonline.sk
Telefón
+421566684210
Adresa
Obec Nižný Žipov
Obecný úrad Nižný Žipov, Hlavná 177/5, 076 17 Nižný Žipov