Nákup elektrickej energie pre rok 2016

Obstarávateľ
Obec Smižany
Hodnota
42 000 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v rámci pravidiel stanovených prevádzkovateľom distribučnej sústavy za obdobie 12 mesiacov. Obdobie dvanástich mesiacov začína plynúť odo dňa účinnosti zmluvy - od 01.01.2016.Súčasťou zadania predmetu zákazky je garancia dodávok v dohodnutom množstve po dobu platnosti zmluvy.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Elektrická energia. (09310000)
Kontaktná osoba
Rastislav Olejník
olejnik@sudtarch.sk
Telefón
+421524412224
Adresa
Obec Smižany
Obecný úrad Smižany, Námestie Matúša Pajdušáka 1341, 053 11 Smižany