Kysucké múzeum v Čadci - Vychylovka - zastrešenie pódia a prístrešku

Obstarávateľ
Žilinský samosprávny kraj
Hodnota
78 797 €
Popis zákazky
Projekt stavby rieši rekonštrukciu a rozšírenie pódia a jeho prekrytia v priestoroch Kysuckého múzea vo Vychylovke. Bližší popis a špecifikácie sú v priloženej projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce na múzeách. (45212313)
Kontaktná osoba
Lokajová Iveta
obstaravanie@zilinskazupa.sk
Telefón
+421415032414
Adresa
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina