Nákup liekov - antibiotík pre potreby FN Trnava

Obstarávateľ
Fakultná nemocnica Trnava
Hodnota
27 485 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka liekov indikačnej skupiny ANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice Trnava .
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Látky ničiace baktérie na systémové použitie. (33651100)
Kontaktná osoba
Božena Kráľovičová
bozena.kralovicova@fntt.sk
Telefón
+421335938149
Adresa
Fakultná nemocnica Trnava
Referát verejného obstarávania