Rekonštrukcia oceľovej lávky cez Domanižanku na sídlisku Stred v Považskej Bystrici

Obstarávateľ
Mesto Považská Bystrica
Hodnota
105 500 €
Popis zákazky
V súčasnosti je existujúca lávka pre peších v havarijnom stave. Stavebné práce budú pozostávať z opravy časti betónovej, oceľovej konštrukcie, zvršku a vybavenia mosta. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
CPV kód
Stavebné práce na mostoch pre peších. (45221113)
Kontaktná osoba
Bc. Silvia Páleníková
bulsssro@gmail.com
Telefón
+421948300526
Adresa
Mesto Považská Bystrica
Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica