Stavebné úpravy - strecha budova A

Obstarávateľ
Psychiatrická liečebňa Sučany
Hodnota
41 246 €
Popis zákazky
Stavebné práce spojené so stavebnými úpravami strechy na budove A
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Ľubomír Kišša, Ing.Lenka Fioleková
plsucany@gaya.sk
Telefón
+421434293209434293201
Adresa
Psychiatrická liečebňa Sučany
Psychiatrická liečebňa Sučany