Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Martin nad Žitavou

Obstarávateľ
Obec Martin nad Žitavou
Hodnota
128 200 €
Popis zákazky
Dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému pozostávajúceho zo snímacej, distribučnej a centrálnej riadiacej časti vrátane úložiska pre archiváciu záznamov.
CPV kód
Bezpečnostné kamery. (35125300)
Kontaktná osoba
Slavomír Fabian
ocu@martinnadzitavou.sk
Telefón
+421376422545
Adresa
Obec Martin nad Žitavou
kancelária