Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Rumanová

Obstarávateľ
Obec Rumanová
Hodnota
147 640 €
Popis zákazky
Dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému pozostávajúceho zo snímacej, distribučnej a centrálnej riadiacej časti vrátane úložiska pre archiváciu záznamov.
CPV kód
Bezpečnostné kamery. (35125300)
Kontaktná osoba
Jozef Jankovič
rumanova@rumanova.sk
Telefón
+421376588126
Adresa
Obec Rumanová
Kancelária