Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Bruty

Obstarávateľ
Obec Bruty
Hodnota
103 900 €
Popis zákazky
Dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému pozostávajúceho zo snímacej, distribučnej acentrálnej riadiacej časti vrátane úložiska pre archiváciu záznamov.
CPV kód
Bezpečnostné kamery. (35125300)
Kontaktná osoba
Ing. Alexander Hubač
obec@bruty.sk
Telefón
+421367591111
Adresa
Obec Bruty
kancelária