Protipožiarna a protipovodňová vodná nádrž Hliník - Rečice

Obstarávateľ
Komposesorát pozemkové spoločenstvo
Hodnota
234 978 €
Popis zákazky
Protipožiarna a protipovodňová vodná nádrž bude zadržiavať zrážkové vody počas topenia snehu a nadmerných dažďových zrážok stekajúcich z okolitých svahov do toku a následne bude slúžiť ako akumulácia vody na účely pred požiarmi. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Ing. Ľudovít Martinický
ludovit.martinicky@gmail.com
Telefón
+421949305477
Adresa
Komposesorát pozemkové spoločenstvo
Hliník nad Váhom