: Oprava jestvujúcich miestnych chodníkov v obci Veľká nad Ipľom

Obstarávateľ
Obec Veľká nad Ipľom
Hodnota
199 508 €
Popis zákazky
Jedná sa o opravu miestnych chodníkov v obci Veľká nad Ipľom
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce na stavbe chodníkov. (45233161)
Kontaktná osoba
Ing. Vojtech Ottmár
vojtech.ottmar@lucenec.sk
Telefón
+421474307218
Adresa
Obec Veľká nad Ipľom
Ulica Novohradská č.1, 984 01 Lučenec