Rekonštrukcia lesných ciest obhospodárovateľa lesných pozemkov B.C.INVEST, a.s., Dunajská Streda

Obstarávateľ
B.C.INVEST,a.s.
Hodnota
182 869 €
Popis zákazky
Rekonštrukcia lesných ciest obhospodárovateľa lesných pozemkov B.C.INVEST, a.s., Dunajská Streda - parametre sú uvedené v projektovej dokumentácii a výkaze výmer.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
JUDr. Zina Nagyová
teamagro.zina@gmail.com
Telefón
+421907793601
Adresa
B.C.INVEST,a.s.
TEAM AGRO, s.r.o.