Modernizácia verejného osvetlenia mesta Želiezovce

Obstarávateľ
Mesto Želiezovce
Hodnota
566 304 €
Popis zákazky
Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia z hľadiska optimalizácie technicko-prevádzkových podmienok s cieľom podstatného zvýšenia energetickej efektívnosti osvetlenia a dosiahnutia pozitívnych úspor elektrickej energie.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Elektrotechnické inštalačné práce. (45315100)
Kontaktná osoba
Ing. Emese Gubíková
mesto@zeliezovce.sk; emese.gubikova@zeliezovce.sk
Telefón
+421367710400367711122
Adresa
Mesto Želiezovce
Mestský úrad Želiezovce, SNP 2, 937 01 Želiezovce