Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Jarok

Obstarávateľ
Obec Jarok
Hodnota
228 324 €
Popis zákazky
Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia z hľadiska optimalizácie technicko-prevádzkových podmienok s cieľom podstatného zvýšenia energetickej efektívnosti osvetlenia a dosiahnutia pozitívnych úspor elektrickej energie.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Elektrotechnické inštalačné práce. (45315100)
Kontaktná osoba
Stanislav Sťahel, starosta
ocujarok@jarok.sk
Telefón
+421376587162376587253
Adresa
Obec Jarok
Obec Jarok, Hlavná 283/176, 951 48 Jarok