Lodenica prístavba a stavebné úpravy

Obstarávateľ
Mesto Nováky
Hodnota
198 500 €
Popis zákazky
Jestvujúci objekt sa nachádza v okrajovej časti mesta Nováky, na rovinatom oplotenom pozemku. Prístavbou a nadstavbou jestvujúceho objektu sa vylepší a zväčší sociálne zázemie a je navrhnutá prístavba priestorov posilňovne. Novou dispozíciou sa rieši nový vstup so schodiskom na II. NP. Veslovací bazén ostáva bez zásahu. Objekt bude napojený na miestnu infraštruktúru voda, elektrina, plyn; kanalizácia bude zaústená do žumpy.Navrhnutá prístavba bude zakladaná na základových pásoch, vertikálne obvodové konštrukcie murované, zateplené, priečky murované.Počas stavebných prác bude objekt prevádzkovaný klubom rýchlostnej kanoistiky
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce na stavbe športových zariadení. (45212200)
Kontaktná osoba
Mgr.Milan Oršula
prednosta@novaky.sk; mscheberova@centrum.sk
Telefón
+421465121513
Adresa
Mesto Nováky
Mestský úrad Nováky