Viacúčelové ihrisko 36 x 18m Dunajská Lužná

Obstarávateľ
Obec Dunajská Lužná
Hodnota
94 570 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pod názvom Viacúčelové ihrisko 36 x 18m Dunajská Lužná s povrchom z umelej trávy, v súlade a v rozsahu rozpočtu (výkazu výmer) stavby. Výstavba multifunkčného ihriska s povrchom z umelej trávy sa má z pohľadu užívania vybudovať ako viacúčelová plocha určená pre malý futbal, volejbal (nohejbal). Rozmer hracej plochy ihriska je 36x18 metrov (ďalej iba m) + 2x vysunutá plocha na futbalové bránkoviska v ploche 4,26 x 1,35m. Celková hracia plocha ihriska sa požaduje stavebne vybudovať na ploche 648 m2 + 11,50 m2 bránkoviská. Ihrisko bude ohraničené mantinelovým systémom vysokým 1m po celom obvode okrem výbehu, ktoré bude na futbalové bránky. Mantinelový systém pozostáva z obvodových polypropylénových UV stabilizovaných dosiek mantinelov, v hrúbke 10,0 mm, šírky 2000 mm, výšky 1000 mm, ktoré sú opatrené madlom ochránené komaxitovou farbou a ochrannej siete výšky 4,0 m z troch strán ihriska a z jednej strany ihriska na výšku 2,0 m napnutej pomocou oceľového lanka na stĺpoch oplotenia osadených do výšky 5 m a 3 m nad zemou kotvených v betónových základových pätkách. Povrch hracej plochy bude tvorený Multifunkčným umelým trávnikom, materiál: PE fibrilovaná páska, jemnosť vlasu min. 9000 Dtex, šírka vlasu min. 12mm, hrúbka vlasu min. 80um, plošná hmotnosť vlasu min. 1,037 g/m2, počet vpichov min. 27297/m2, počet koncov min. 54594/m2, výška vlasu min. 18+2 mm, celková plošná hmotnosť min. 2157 g/m2, UV stabilita min. 3000 hod,Umelá tráva má byť uložená na podklade zo zhutnenej kamennej drte:fr. 32-63 v hrúbke 190mm, fr. 8-16 v hrúbke 50mm, fr. 4-8 v hrúbke 30mm, fr. 0-4 v hrúbke 20 - 30 mmPresná špecifikácia prác je uvedená vo výkaze výmer.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce na stavbe športových zariadení. (45212200)
Kontaktná osoba
Ing. Ľubomír Gonšenica
lubo.gonsenica@gmail.com
Telefón
+421905782288
Adresa
Obec Dunajská Lužná
Obecný úrad Dunajská Lužná, Jánošikovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná