Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest na Veľkom skalickom okruhu

Obstarávateľ
AGROMA s.r.o.
Hodnota
1 016 252 €
Popis zákazky
Sprístupnenie hospodárskych lesov spoločnosti Agroma,s.r.o. protipožiarnymi lesnými cestami sa vytvorí okruhové prepojenie protipožiarnych lesných ciest ku protipožiarnej nádrži Zlatnická v Zlatnickej doline. Prestavbou krytu poškodených vozoviek a odvodňovacích zariadení sa zlepšia technické podmienky protipožiarnu ochranu a hospodárenie v okolitých lesných porastoch s celoročný využitím ciest na odvoz dreva a hasenie lesných požiarov a pre mobilitu návštevníkov lesa.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Mgr. Radoslav Štepanovský
stepanovsky.radoslav@agrogroup.sk
Telefón
+421346646824
Adresa
AGROMA s.r.o.
Petroveská 1402/23, 908 45 Gbely