Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest v ML Brezová pod Bradlom

Obstarávateľ
Mestské lesy, s.r.o.
Hodnota
1 284 654 €
Popis zákazky
Cieľom realizácie zákazky je zabezpecenie protipoziarnej ochrany lesa a pristupu k protipoziarnej nadrzi Partizan a Monitorovacej protipoziarnej vezi s kamerovym systemom, zlepsenie podmienok ochrany zivotneho prostredia a planov starostlivosti o okolite lesne porasty. Viac informácií v súťažných podkladoch a sprievodnej dokumentácii.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Ing. Juraj Slovák
mestskelesybrezova@stonline.sk
Telefón
+421346242140
Adresa
Mestské lesy, s.r.o.
Brezová pod Bradlom