Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Sokoľany

Obstarávateľ
Obec Sokoľany
Hodnota
111 928 €
Popis zákazky
V zmysle projektovej dokumentácie (ďalej len PD) zrealizovať zákazku: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Sokoľany
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Práce pri vyčisťovaní stavenísk. (45111213)
Kontaktná osoba
František Beregszászi – starosta obce
sokolany@post.sk; ing_peter_mati@centrum.sk
Telefón
+421556930205
Adresa
Obec Sokoľany
Obecný úrad Sokoľany, Sokoľany 193

Zdieľať

Ďalšie obstarávania subjektu Obec Sokoľany

Obstarávania s predmetom Práce pri vyčisťovaní stavenísk.