Rekonštrukcia lesných ciest v LC Košarina

Obstarávateľ
jurovcik winery, s.r.o.
Hodnota
740 247 €
Popis zákazky
Rekonštrukcia lesnej približovacej cesty 3L na 1L 4,0/30 a 1L6,0/40 s celoročným využívaním pre odvoz dreva a ochranu pred eróziou.Lesné cesty sa nachádzajú v stredovej časti lesného komplexu Košarina na južných a východných svahoch . Najdlhšia časť časť sa rozvíja od západnej čast extravilánu obce Jablonica vo svahu ku severozápadnej hranici investora na lokalitu k rieke Myjava. Stavba patrí do lesnej oblasti Chvojnická pahorkanina s plochým reliefom v C kategórii požiarnej ohrozenosti na Slovensku, LHC Trstín.Územie je celoročne navštevované intenzívne turistami , čo vytvára potencionálne nebezpečie výskytu požiaru a stretávanie sa vozidiel na jednopruhovej účelovej komunikácii s cykloturistami pri odvoze dreva.Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Ing. Peter Paulovič
p_paulovic@hotmail.com
Telefón
+421903272099
Adresa
jurovcik winery, s.r.o.
Športová 198, 945 51 Horné Lefantovce