Prístupová lesná cesta, Zázrivá- 2. etapa

Obstarávateľ
Pozemkové spoločenstvo Hutírová
Hodnota
784 486 €
Popis zákazky
Navrhovaná lesná cesta je komunikáciou, ktorá je nevyhnutná na prístup požiarnej techniky do oblastílesa, kde vznikajú lesné požiare a bez nej by bola likvidácia požiaru nemožná a oblasť by bola odkázanálen na prirodzenú likvidáciu ohňa dažďom, alebo vystavená úplnému zničeniu ohňom.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Ján Pšenák
janpsenak@azet.sk
Telefón
+421903640046
Adresa
Pozemkové spoločenstvo Hutírová
Bziny 2106/28, 026 01 Dolný Kubín