Vinástvo - LADÁNYI

Obstarávateľ
Martin Ladányi - MARCI
Hodnota
243 000 €
Popis zákazky
Predmetom obstarávania sú stavebné práce na základe projektovej dokumentácie a technológie pre spracovanie hrozna podľa rozpisu.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Ladányi Martin
ladmarton@freemail.hu
Telefón
+421908779089
Adresa
Martin Ladányi - MARCI
Sídlo spoločnosti