Spišské Vlachy - Kanalizácia a ČOV

Obstarávateľ
Mesto Spišské Vlachy
Hodnota
0 €
Popis zákazky
Predmetom žiadosti je výstavba splaškovej kanalizácie a COV preaglomeráciu Spišské Vlachy (3550 obyvatelov). Celková dlžkanavrhovanej splaškovej kanalizácie je 14 441,10 m DN 300 ,kapacitacistiarne odpadových vôd : 4500 EO
CPV kód
Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie. (45231300)
Kontaktná osoba
Ľubomír Fifik - primátor
msuspv@spisskevlachy.sk
Telefón
+421534174212
Adresa
Mesto Spišské Vlachy
Mestský úrad Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy