Kanalizácia a ČOV Kvačany

Obstarávateľ
Obec Kvačany
Hodnota
0 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je komplexné centrálne odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd.Stavebné objekty:SO 01 Splašková kanalizáciaSO 02 ČOVSO 03 Elektrická prípojkaSO 04 Vodovodná prípojkaSO 05 OplotenieSO 06 Prístupová kanalizácia
CPV kód
Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie. (45231300)
Kontaktná osoba
Jozef Grúň - starosta obce
starosta.kvacany@gmail.com
Telefón
+421445597301
Adresa
Obec Kvačany
Obecný úrad Kvačany