Obnova verejného osvetlenia obce Šuňava

Obstarávateľ
Obec Šuňava
Hodnota
144 092 €
Popis zákazky
Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia z hľadiska optimalizácie technicko-prevádzkových podmienok s cieľom podstatného zvýšenia energetickej efektívnosti osvetlenia a dosiahnutia pozitívnych úspor elektrickej energie.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Elektrotechnické inštalačné práce. (45315100)
Kontaktná osoba
Stanislav Kubaský, starosta
obecsunava@stonline.sk; office.sunava@gmail.com
Telefón
+421527791515
Adresa
Obec Šuňava
Obec Šuňava,Trojičné námeste 255 / 3, 059 39 Šuňava