Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Lackovce

Obstarávateľ
Obec Lackovce
Hodnota
84 416 €
Popis zákazky
Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia z hľadiska optimalizácie technicko-prevádzkových podmienok scieľom podstatného zvýšenia energetickej efektívnosti osvetlenia a dosiahnutia pozitívnych úspor elektrickej energie.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Elektrotechnické inštalačné práce. (45315100)
Kontaktná osoba
Ing. Ľuboslava Hofericová, starostka
obeclackovce@stonline.sk
Telefón
+421577885330
Adresa
Obec Lackovce
Obecný úrad Lackovce, Lackovce 37, 066 01 Humenné