Obnova verejného osvetlenia v obci Konská

Obstarávateľ
Obec Konská
Hodnota
119 066 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je vykonanie obnovy verejného osvetlenia v obci Konská. Podrobnosti v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Inštalovanie osvetlenia ciest. (45316110)
Kontaktná osoba
Mgr. Michal Gondžár
obstaravanie.konska@gmail.com
Telefón
+421917752012
Adresa
Obec Konská
Obec Konská, 013 13 Konská 410