Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Lemešany

Obstarávateľ
Obec Lemešany
Hodnota
352 921 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je rekonštrukcia verejného osvetlenia, bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky súsúčasťou súťažných podkladov.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení. (45316100)
Kontaktná osoba
Ing. Marko Bučko
lemesany@mail.t-com.sk
Telefón
+421517931241
Adresa
Obec Lemešany
Obecný úrad Lemešany 186