Modernizácia verejného osvetlenia led technológiou v obci obce Ňagov

Obstarávateľ
Obec Ňagov
Hodnota
69 656 €
Popis zákazky
2.1. Predmetom zákazky s názvom Modernizácia verejného osvetlenia led technológiou v obci obce Ňagov je rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia, pri ktorej dôjde k výmene pôvodných svietidiel za nové a taktiež k doplneniu nových svietidiel na existujúce betónové stĺpy NN distribučnej sústavy vo vlastníctve spoločnosti VSD. Dôjde k výmene rozvádzača RVO a tým aj k zmene merania spotreby elektrickej energie verejného osvetlenia. Projekt vypracovala firmy ELIPRO s. r. o. Vajanského 12, 080 01 Prešov v 07/2015.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Elektrotechnické inštalačné práce. (45315100)
Kontaktná osoba
Ing. Imrich Vozár
imrich.vozar@elauk.sk
Telefón
+421057732135
Adresa
Obec Ňagov
Obec Ňagov,Ňagov 49, 068 01 Ňagov