Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Hokovce

Obstarávateľ
Obec Hokovce
Hodnota
92 441 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Hokovce.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení. (45316100)
Kontaktná osoba
Juraj Kis
obec@hokovce.eu
Telefón
+421367491439
Adresa
Obec Hokovce
Obecný úrad Hokovce

Zdieľať

Obstarávania s predmetom Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení.