Nákup interiérového vybavenia pre projekt „Rekonštrukcia VILY ILONY v Starom Smokovci“

Obstarávateľ
Mesto Vysoké Tatry
Hodnota
38 857 €
Popis zákazky
Projekt rieši nákup interiérového vybavenia pre nadávno zrekonštruovanú kultúrnu pamiatku Vila Ilona v Starom Smokovci. Súčasťou vybavenia je 28 položiek nábytku, ktorý bude dodaný v súlade s projektovou dokumentáciou. Rozmery, materiál a farebné prevedenie bude prispôsobené charakteristikám zrekonštruovanej kultúrnej pamiatky.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Zariadenie interiéru. (39200000)
Kontaktná osoba
Jozef Gál
msu@vysoketatry.sk
Telefón
+421524780419524780411
Adresa
Mesto Vysoké Tatry
MsÚ Starý Smokovec č.1, 062 01 Starý Smokovec