IS RB Informačný systém register bytov

Obstarávateľ
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Hodnota
7 100 000 €
Popis zákazky
Cieľom štátnej bytovej politiky je postupné zvyšovanie celkovej úrovne bývania tak, aby bolo bývanie pre obyvateľstvodostupné a aby si každá domácnosť mohla zabezpečiť primerané bývanie.Prvoradou úlohou Registra bytov je poskytovať komplexnú a aktuálnu databázu informácií o stave bytových priestorov,aby z nej bolo možné získať ucelený pohľad o situácii v bývaní a monitorovať potreby rozvoja a údržby bytového fondu.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora. (72000000)
Kontaktná osoba
JUDr. Miroslava Mužíková
miroslava.muzikova@mindop.sk
Telefón
+421259494332
Adresa
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava