Dlhodobý účelový úver

Obstarávateľ
Mesto Vrbové
Hodnota
0 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa dlhodobého účelového úveru v sume 400 000,00 € na realizovanie investičných akcií mesta Vrbové
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Poskytovanie úverov. (66113000)
Kontaktná osoba
Mgr. Michaela Dobrovodská
dobrovodska@visions.cc
Telefón
+421907745169
Adresa
Mesto Vrbové
Visions, s. r. o., Štefánikova 23, 917 01 Trnava