Neznámy názov

Obstarávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Hodnota
0 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je modernizácia centrálneho zdroja energie (ďalej len CZE) ktorá sa týka 69 ks vozňov radu Apeer, Bpeer, BDsheer u ktorých bol dosadený CZE typu JN 3005/400/24. Predmet zákazky spočíva hlavne v modernizácii pôvodných opotrebovaných resp. zastaraných modulov CZE, vrátane dosadenia nových elektronických modulov podľa Obstarávateľom zadaných technických požiadaviek v súlade s vyhláškami a normami UIC,EN, STN a ČSN a právnymi predpismi platnými v SR.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Úprava osobných vozňov. (50224200)
Kontaktná osoba
Ing. Július Kirchhoff
kirchhoff.julius@slovakrail.sk
Telefón
+421220292286
Adresa
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, Sekcia logistiky, 832 72 Bratislava

Zdieľať

Ďalšie obstarávania subjektu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Obstarávania s predmetom Úprava osobných vozňov.