Prenájom zariadení na centrálnu tlač a súvisiace služby pre celé SVP, š.p.

Obstarávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Hodnota
1 900 000 €
Popis zákazky
Komplexné zabezpečenie reprografických a tlačiarenských služieb pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik a jeho organizačne podriadené zložky, vrátane systému na správu dokumentov, dodávky a prenájmu multifunkčných zariadení Typ A, Typ B, Typ C a Typ D podľa určených špecifikácii pre každý druh multifunkčných zariadení alebo ich ekvivalentov. Dodávky spotrebného materiálu, servisných a podporných služieb. Minimálna štruktúra služieb zahŕňa tlačiarenské služby, kopírovacie služby, skenovacie služby, zaškolenie zamestnancov SVP, š. p., systém na správu dokumentov, dodávky spotrebného materiálu (tonery, cartridge, papier a iné), vykonávanie údržby a opráv vrátane profylaktiky (servis techniky), periodickú optimalizáciu, personálne zabezpečenie servisu, profylaktiky, údržby a opráv.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Tlačiarenské a príbuzné služby. (79800000)
Kontaktná osoba
Ing. Adrian Breznický
adrian.breznicky@svp.sk
Telefón
+421456945154
Adresa
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik , Radničné námestie 8 , 969 55 Banská Štiavnica