Vozidlá pick-up

Obstarávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Hodnota
408 294 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je dodávka 18 ks nových motorových vozidiel pick-up.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Osobné automobily. (34110000)
Kontaktná osoba
Mgr. Jarmila Palúchová
sekretariat@sopsr.sk
Telefón
+421484722027
Adresa
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica