SOŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok – stavebné úpravy okenných výplní a fasády – SO 01 Pavilón „A“ - učebne

Obstarávateľ
Žilinský samosprávny kraj
Hodnota
254 882 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti objektu školy, ktoré spočíva v zateplení fasády šedým polystyrénom hrúbky 120 mm, zateplení sokla fasády extrudovaným polystyrénom hrúbky 100 mm, priteplení stropnej konštrukcie 2.NP pôjdového priestoru tepelnou izoláciou hrúbky 150 mm, vo výmene existujúcich fasádnych drevených okien za plastové okná s izolačným dvojsklom a existujúcich vstupných dverí za nové hliníkové. Po odstránení hliníkových presklených stien vnútorného átria sú v rámci fasádnych stien átria navrhnuté nové pórobetónové steny pre zmenšenie presklenej časti. V rámci zateplenia fasády je navrhnutá úprava bleskozvodu a úprava okapového chodníka. Vo vnútornom átriu sa upravia dažďové zvody, upravia sa átriové schodiská. Je navrhnutý nový náter átriového dreveného obkladu. Súčasťou prác je aj výmena starých ventilov na vykurovacích telesách za nové, pomocou ktorých je možné hydraulickú sieť vyregulovať. Zároveň sa vymenia vykurovacie oceľové registre v priestoroch átria za nové doskové vykurovacie telesá.
CPV kód
Stavebné práce na objektoch stredných škôl. (45214220)
Kontaktná osoba
Ing. Viera Maslíková
obstaravanie@zilinskazupa.sk
Telefón
+421415032457
Adresa
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina