Cementačné služby pre pažnicové kolóny vrtov

Obstarávateľ
NAFTA a.s.
Víťaz
Neznámy názov
Hodnota
1 800 000 €
Popis zákazky
Cementácia pažnicových kolón ťažobných, zásobníkových, prieskumných a iných vrtov v hĺbkovom rozsahu 600 - 5.000m; Dodávka potrebných materiálov k poskytnutiu služby, najmä cementov a aditív; Návrh dizajnu cementácií a príslušných zmesí a ich rozborov.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Cementovanie vrtov. (76420000)
Kontaktná osoba
Ing. Jaroslav Kuník
jaroslav.kunik@nafta.sk
Telefón
+421346974681
Adresa
NAFTA a.s.
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava

Zdieľať

Ďalšie obstarávania subjektu NAFTA a.s.

Obstarávania s predmetom Cementovanie vrtov.