Vybudovanie digitálneho kamerového systému a komunikačnej infraštruktúry

Obstarávateľ
Obec Koláre
Hodnota
90 580 €
Popis zákazky
Vybudovanie digitálneho kamerového systému, komunikačnej infraštruktúry, implementácia centrálneho riadiacehosystému a úložiska pre archiváciu záznamov v obci KolárePodrobný opis predmetu zákazky a rozsah je uvedený v súťažných podkladoch časti C Opis predmetu zákazky
CPV kód
Bezpečnostné zariadenia. (35113300)
Kontaktná osoba
Miloslav Bobík
miloslavbobik@gmail.com
Telefón
+421903618417
Adresa
Obec Koláre
Písecká 745/9, Veľký Krtíš