Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Čechy

Obstarávateľ
Obec Čechy
Hodnota
108 760 €
Popis zákazky
Dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému pozostávajúceho zo snímacej, distribučnej a centrálnej riadiacej časti vrátane úložiska pre archiváciu záznamov
CPV kód
Bezpečnostné kamery. (35125300)
Kontaktná osoba
Ing. Jozef Baranovič
obec.cechy@komnet.sk
Telefón
+421356582331
Adresa
Obec Čechy
kancelária