Vybudovanie digitálneho kamerového systému a komunikačnej infraštruktúry

Obstarávateľ
Obec Slatina
Hodnota
93 500 €
Popis zákazky
Vybudovanie digitálneho kamerového systému a komunikačnej infraštruktúry v obci Slatina. Bližšie uvedené v súťažných podkladoch opis predmetu zákazky
CPV kód
Bezpečnostné zariadenia. (35113300)
Kontaktná osoba
Miloslav Bobík
miloslavbobik@gmail.com
Telefón
+421903618417
Adresa
Obec Slatina
Písecká 745/9, Veľký Krtíš