Likava CSS- rekonštrukcia kanalizácie

Obstarávateľ
Žilinský samosprávny kraj
Hodnota
156 205 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je rekonštrukcia splaškovej a dažďovej kanalizácie v objekte centra sociálnych služieb LIKAVA v Likavke, okr. Ružomberok. Bližší popis a špecifikácie sú v priloženej projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce na kanalizačných odtokoch na splaškové vody. (45232424)
Kontaktná osoba
Lokajová Iveta
obstaravanie@zilinskazupa.sk
Telefón
+421415032414
Adresa
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina