Vybudovanie digitálneho kamerového systému a komunikačnej infraštruktúry

Obstarávateľ
Obec Ipeľské Úľany
Hodnota
92 960 €
Popis zákazky
Vybudovanie digitálneho kamerového systému a komunikačnej infraštruktúry v obci Ipeľské Úľany. Bližšie uvedené v súťažných podkladoch Opis predmetu zákazky
CPV kód
Bezpečnostné zariadenia. (35113300)
Kontaktná osoba
Miloslav Bobík
ipulany@gmail.com
Telefón
+421903618417
Adresa
Obec Ipeľské Úľany
Písecká 745/9, Veľký Krtíš