Laboratórne analýzy živočíšneho materiálu

Obstarávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Hodnota
72 500 €
Popis zákazky
Laboratórne analýzy živočíšneho materiálu; zákazka pozostáva z dvoch častí:1. časť:Laboratórne analýzy živočíšneho materiálu medveďa hnedého (Ursus arctos)2. časť:Laboratórne analýzy živočíšneho materiálu kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo)Uchádzač predloží ponuku na obidve časti.
CPV kód
Výskum. (73110000)
Kontaktná osoba
Ing. Vladimír Antal
vladimir.antal@sopsr.sk
Telefón
+421484722045
Adresa
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky