Obchodná akadémia Bardejov výmena okien bloku A

Obstarávateľ
Obchodná akadémia
Hodnota
53 499 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je výmena pôvodných drevených zdvojených okien na objekte bloku A v nových priestoroch Obchodnej akadémie na ulici Komenského v Bardejove. Vzhľadom na ich nevyhovujúci technický stav ako aj neopraviteľné poškodenie vplyvom prekročenia ich prevádzkovej životnosti je potrebná ich výmena za nové vhodne dimenzované plastové okná. Súčasťou zákazky je aj dodávka a montáž vchodových plastových dverí (3 ks) a montáž kovových okenných mreží.Bližšia špecifikácia je uvedená vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Ing. Anton Repka
ranton@gates.sk
Telefón
+421544725440
Adresa
Obchodná akadémia
Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov