Digitalizácia Kina Mostár Brezno

Obstarávateľ
Mesto Brezno
Hodnota
89 845 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je dodanie technológie digitálneho kina v štandarde DCI vrátane montáže zariadenia, odskúšania zariadenia a zaškolenia obsluhy. Minimálne požiadavky, množstvá obstarávaných prvkov, technické špecifikácie a parametre zariadenia sú uvedené v súťažných podkladoch.Zákazka bude realizovaná na kľuč dodávateľským spôsobom.Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie minimálnych špecifikácií definovaných v DCI.(Špecifikácie DCI sú všeobecne uznávané v Európskej únii a spĺňajú požiadavky na kvalitný a efektívny prechod kín na digitálnu technológiu. Tým je zabezpečená primárna požiadavka, ktorá zabezpečí dodanie zákazky v primeranej cene a najmä v potrebnej kvalite).
CPV kód
Premietacie prístroje pre kiná. (38652000)
Kontaktná osoba
Dana Ridzoňová
dana.ridzonova@brezno.sk
Telefón
+421486306284
Adresa
Mesto Brezno
Mestský úrad Brezno, Námestie gen. M.R.Štefánika 1, 977 01 Brezno